Handelsbetingelser

1. Køb hos Klunzshop

Der er ikke indgået en bindende købeaftale med www.klunzshop.dk før de har modtaget en ordrebekræftelse fra www.klunzshop.dk
Klunzshop opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.
Du skal være fyldt 18 år for at handle på www.klunzshop.dk og være i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har en juridisk ret til at indgå købet. Du vælger de varer, du vil købe, og lægger dem i “indkøbskurven”.
Du kan helt frem til selve bestillingstidspunktet rette i indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende tjekke indholdet samt prisen for varerne. Eventuelle ekstra betalinger for fx fragt og betalingskortgebyrer vil først blive udregnet, umiddelbart inden du er klar til at betale. Når du er klar til at bestille, klikker du på “gå til kassen” hvor du indtaster leveringsform, dit navn, adresse, post nr, land, tlf.nr., e-mail, og betalingsform. Indholdet i indkøbskurven kan ændres helt frem til, du bekræfter dit køb ved at trykke på knappen “betaling”. Herefter går din ordre videre til vores betalingsmodul. Når du har bestilt en vare hos os, modtager du en kvittering for vores modtagelse af din bestilling.

2. Priser

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Der tages forbehold for: 

 • Valutaændringer 
 • Force majeure 
 • Leveringssvigt 
 • Afgiftsændringer 
 • Udsolgte varer og trykfejl

3. Salg generelt

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris. 

En bestilling slettes, såfremt den ikke er afhentet i butikken senest 6 hverdage efter bestillingen.

Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning. 

4. Særligt om butikssalg

Butikssalg: køb som er foretaget i vores butik på Klunzshop.

Ved butikssalg er der INGEN kontant returret, da man har lejlighed til, at undersøge varen inden overdragelsen/risikoovergangen sker.

Varen skal tilbageleveres i original og ubrudt emballage, da varen efterfølgende skal kunne sælges som ny.

5. Levering

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Klunzshop’s grossister. 

6. Afbestillinger

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket ” Afbestilling “. Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten ” Afbestilling ! ” indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden 1 time efter ordreafgivelse på klunzshop@inforibe.dk

7. Betaling

De mulige betalingsmåder er:

 • Dankort
 • Mastercard
 • Maestro
 • Mobilepay
 • Efter aftale (kun erhverv) 
 • Handelsfinans 
 • Kontant (kun butikssalg)

Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens retsstilling her, er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.

Betalingsmåde ‘Efter aftale’ kan kun benyttes af virksomheder og offentlige institutioner, og kun såfremt De i forvejen har opnået en betalingsaftale med Klunzshop. Ønsker De en sådan aftale kan det for private virksomheder ske her og for offentlige virksomheder ske her. 

8. Reklamationsret

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Klunzshop. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses under Køberegler. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

9. Anvendelse af reklamationsretten

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Klunzshop inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Klunzshop’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

10. Reglerne for værdiforringelse

 • Du har som udgangspunkt 14 dage til at fortryde et netkøb
 • Du må prøve og undersøge varen på samme måde, som du kan og må i en fysisk butik
 • Er varen forringet i værdi ved tilbageleveringen til netbutikken, og skyldes det, at du har brugt den mere, end man kan og må i en fysisk butik, kan du forvente at skulle betale for værdiforringelsen
 • Du skal dog kun betale for værdiforringelsen, hvis netbutikken klart og tydeligt har oplyst dig om fortrydelsesretten og betingelserne for at fortryde købet, herunder standardfortrydelsesformularen
 • Det er netbutikken, som i første omgang fastslår, om varen er forringet i værdi, og hvad den kan sælges for til andre forbrugere

11. Tilbagesendte varer som ikke indeholder fejl

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til Klunzshop, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

Testgebyret er 200 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte RMA skema (reklamationsskema), kan Klunzshop ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet. 

12. Forsvarlig returnering

Alle produkter, der returneres til Klunzshop skal være forsvarligt indpakket.

Klunzshop anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Klunzshop. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted. 

13. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:

 • Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende 
 • Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode 
 • Klunzshop forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt 
  • Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen. 
  • Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1% pr. påbegyndt måned.

14. Klager

Hvis du vil klage over dit køb, skal der efter nye regler klages til det nye fælles europæiske klagesystem ODR (Online Dispute Resolution). 
Det nye klagesystem samler alle forbrugerklager over vare- og serviceindkøb foretaget online i EU og bringer webshop og forbruger tættere på hinanden. For forbrugerne betyder det, at de nu har mulighed for at klage til den europæiske webshop, hvor de har købt en vare eller service, som ikke har levet op til forventningerne.
Hvis du ønsker at klage over en sevice eller vare du har modtaget ved Klunzshop.dk, kan det gøres ved at følge nedenstående link.
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

15. Lovvalg og værneting

Køb af varer på www.klunzshop.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.